ΟΔΗΓΟΣ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ

Α. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ 2. ΥΠΟΛΟΓΕΙΣΤΕ ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ ∆ιαιρέστε την Επιφάνεια βαψίµατος µε την Απόδοση του χρώµατος ανά λίτρο. Το αποτέλεσµα είναι η Ποσότητα χρώµατος που θα χρειαστείτε για ένα χέρι. Πολλαπλασιάστε την ποσότητα αυτή µε τον αριθµό των χεριών (στρώσεων) που σκοπεύετε (ή απαιτείται) να περάσετε και το αποτέλεσµα είναι […]