ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΕΙΤΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ!

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

 • Δροσερές & ξηρές συνθήκες
 • Στην αρχική, άθικτη και κλειστή συσκευασία

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

 • Προστατέψετε την περιοχή από:
 • Άμεση ηλιακή ακτινοβολία
 • Άνεμο
 • Βροχή
 • Παγετό

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

 • Ελέγξετε τα επιτρεπτά όρια:
 • Θερμοκρασίας περιβάλλοντος
 • Θερμοκρασίας υποστρώματος

Μην αναμειγνύετε και εφαρμόζετε το προϊόν σε απευθείας
έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

Βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός και τα εργαλεία είναι καθαρά & κατάλληλα συντηρημένα

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΓΡΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΓΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Συμβουλευτείτε το πλέον πρόσφατο, τοπικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος και το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας πριν από κάθε εφαρμογή

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

I. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
Σημειώστε τις ελαττωματικές περιοχές του σκυροδέματος

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
Χρησιμοποιώντας υδροβολή υψηλής πίεσης, 400-500 bar (για μεγάλες επιφάνειες)

Ή
Με κρουστικό δράπανο ή σκαπτικό (για μεσαίες επιφάνειες)

Ή
Με σφυρί και σμίλη (για μικρές, τοπικές επισκευές)

 • Αφαιρέστε σύρματα δεσίματος οπλισμού, καρφιά, κ.ο.κ.
 • Αφαιρέστε μόνο το αποσαθρωμένο σκυρόδεμα, ως ορίζεται
 • Να μην απομειώνεται η δομητική ακεραιότητα της κατασκευής

ΕΚΤΑΣΗ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
Απομακρύνετε το σκυρόδεμα κατ’ ελάχιστο 15 mm πίσω από τον οπλισμό

ΣΩΣΤΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
– Εκτράχυνση της επιφάνειας (2 mm ελάχιστα)
– Αφαίρεση ακμών με ελάχιστη γωνία 90°, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ελάχιστη απαιτούμενη στρώση του επισκευαστικού και μέγιστη γωνία 135°, ώστε να μειωθεί η πιθανότητα αποκόλλησης από τις παράπλευρες επιφάνειες
– Το υπόστρωμα πρέπει να είναι σταθερό, χωρίς χαλαρά προσκολλημένα υλικά

 • Ενημερώστε άμεσα τον επιβλέποντα σε περίπτωση εμφάνισης ρηγματώσεων στο υπόστρωμα

II. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ
Απομακρύνετε στο ΣΥΝΟΛΟ τους:

 • Σύρματα οπλισμού
 • Κονίαμα/Σκυρόδεμα
 • Σκουριά / Άλατα
 • Λοιπά σαθρά υλικά

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ
1. Με συρματόβουρτσα ή εργαλεία χειρός / ηλεκτρικά εργαλεία χειρός

2. Με αμμοβολή

3. Με υδροβολή υψηλής πίεσης ( > 200bar)

Ενημερώστε άμεσα τον επιβλέποντα σε οποιαδήποτε περίπτωση φθοράς του οπλισμού

III. ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 • Εφαρμόστε 2 στρώσεις πάχους 1 mm (συνολικά > 2 mm) επί του οπλισμού.
 • Εναλλακτικά, εφαρμόστε μία στρώση πάχους 1 mm και ως δεύτερη θα υπολογιστεί η στρώση ενίσχυσης πρόσφυσης που θα εφαρμοστεί επί του σκυροδέματος και του οπλισμού.
 • Η πρώτη στρώση θα πρέπει να έχει σκληρυνθεί πριν την εφαρμογή της δεύτερης.
 • Η δεύτερη στρώση θα πρέπει να είναι νωπή κατά την εφαρμογή του επισκευαστικού κονιάματος

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Εφαρμογές με ψεκασμό για μεγάλης έκτασης εφαρμογές

Ή

 • Εφαρμογή με πινέλα για μικρής έκτασης εφαρμογές
 • Ελέγξτε τους οπλισμούς

Χρησιμοποιείστε δύο γωνιακά πινέλα ταυτόχρονα, για να διασφαλίσετε επαρκή κάλυψη στο πίσω μέρος του οπλισμού.

IV. ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ (ΑΣΤΑΡΙ)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ (εφόσον ορίζεται)
Διαβρέξτε το υπόστρωμα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Για μικρές επιφάνειες εφαρμόστε καλά με πινέλο/ βούρτσα

Για μεγάλες επιφάνειες εφαρμόστε με ψεκασμό

Εφαρμόστε υπό διαφορετικές γωνίες στην επιφάνεια για να εξασφαλίσετε ομοιόμορφη εφαρμογή πίσω από τις ράβδους οπλισμού

Va. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
Διαβρέξτε το υπόστρωμα (εάν δεν έχει εφαρμοστεί αστάρι)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Πιέστε επαρκώς το επισκευαστικό κονίαμα στην περιοχή χρησιμοποιώντας μυστρί

Εφαρμόστε τη δεύτερη στρώση, όταν η πρώτη έχει σκληρύνει (εάν το πάχος εφαρμογής υπερβαίνει το μέγιστο πάχος στρώσης του υλικού)

Εξομαλύνετε και φινίρετε την επιφάνεια με τριβείο

 • Για καλύτερα αποτελέσματα, φινίρετε με ξύλινο ή πλαστικό τριβείο.
 • Μην ψεκάζετε επιπλέον νερό στην επιφάνεια

Vb. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ ΜΕ ΨΕΚΑΣΜΟ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
Διαβρέξτε το υπόστρωμα (εάν δεν έχει εφαρμοστεί αστάρι)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Στρέψτε το ακροφύσιο σε απόσταση 20 – 50 cm από την επιφάνεια

Φινίρετε την επιφάνεια με ξύλινο ή πλαστικό τριβείο

 • Βεβαιωθείτε πως τα κενά πίσω από τους οπλισμούς έχουν καλυφθεί.
 • Η εφαρμογή με ψεκασμό γίνεται υπό διαφορετικές γωνίες.
 • Εάν απαιτείται δεύτερη στρώση, η επιφάνεια δε θα πρέπει να είναι τελείως λεία.

VI. ΚΟΝΙΑΜΑ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
Διαβρέξτε και καθαρίστε την επιφάνεια με νερό (μέγιστη πίεση μέχρι 180 bar)

ΚΟΝΙΑΜΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Ή ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ

 • Εφαρμόστε κατακόρυφα χρησιμοποιώντας οδοντωτή σπάτουλα
 • Εφαρμόστε με σπάτουλα σε γωνία 45° ως προς την επιφάνεια
 • Όταν η πρώτη στρώση έχει σκληρυνθεί, εφαρμόστε τη δεύτερη

Χρησιμοποιείστε διαφορετικό μέγεθος οδοντωτής σπάτουλας ανάλογα με το απαιτούμενο πάχος στρώσης.

 • Φινίρετε την επιφάνεια χρησιμοποιώντας πλαστικό ή ξύλινο τριβείο ή νωπό σπόγγο, ενόσω η επιφάνεια είναι ακόμα νωπή ή με μεταλλικό εργαλείο, μόλις η επιφάνεια αρχίσει να ‘‘τραβάει’’

25 λεπτά – 4 ώρες

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ
Προστατέψτε την περιοχή εφαρμογής από:

 • Παγετό
 • Άνεμο
 • Βροχή
 • Ήλιο

Προστατέψτε το συντομότερο δυνατό μετά την εφαρμογή για να αποφύγετε ρηγματώσεις ή σκασίματα στην επιφάνεια

ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 • Φύλλα πλαστικού
 • Διαβροχή με νερό
 • Λινάτσες

Αν δεν επακολουθήσουν επιπλέον στρώσεις, μπορεί να εφαρμοστεί κατάλληλη αντιεξατμιστική μεμβράνη (π.χ. Sika® Antisol®)

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ & ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ – Ανάμειξη

1-ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΑ (π.χ. Sika MonoTop®)
i.  Προσθέστε τη σκόνη στο νερό και αναμείξετε για τουλάχιστον 3 λεπτά σε χαμηλές στροφές

Μην αναμειγνύετε σκόνες από διαφορετικά προϊόντα. Μην προσθέτετε νερό πέραν του συνιστώμενου.

2-ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΑ (π.χ. SikaTop®)
i. Ανακινήστε καλά το συστατικό Α (υγρό) και αδειάστε το σε καθαρό δοχείο ανάμειξης
ii. Προσθέστε το συστατικό Β (σκόνη) και αναμείξετε καλά για τουλάχιστον 3 λεπτά

Μην προσθέτετε επιπλέον νερό.

3-ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΑ (π.χ. SikaTop® Armatec EpoCem®)
i. Ανακινήστε ξεχωριστά τα Α και Β συστατικά
ii. Αναμείξετε τα Α και Β συστατικά
iii. Προσθέστε στο μείγμα των Α και Β το συστατικό Γ (σκόνη) και αναμείξετε για τουλάχιστον 3 λεπτά σε χαμηλές στροφές

 • Μην αλλοιώνετε το μείγμα με άλλα χημικά.
 • Προσαρμόστε τη συνεκτικότητα για να ταιριάζει στις συνθήκες εφαρμογής χρησιμοποιώντας το συστατικό Γ (σκόνη). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο πλέον πρόσφατο, τοπικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ & ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ – Εφαρμογή επί οροφής

Εφαρμόστε καλά το κονίαμα πίσω από τον οπλισμό μέχρι να καλυφθεί πλήρως

Πιέστε καλά για να εξασφαλίσετε ότι οι πόροι έχουν καλυφθεί

 • Εφαρμογή δεύτερης στρώσης στην ίδια κατεύθυνση με την πρώτη
 • Επαναλάβετε τις στρώσεις μέχρι να καλυφθούν οι κοιλότητες

Εξομαλύνετε την επιφάνεια χρησιμοποιώντας ξύλινο ή πλαστικό τριβείο

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ & ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ – Καθαρισμός εργαλείων / περιβάλλον / ατυχήματα

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

 • Καθαρίστε με νερό αμέσως μετά τη χρήση
 • Σκληρυμένο υλικό μπορεί να αφαιρεθεί μόνο μηχανικά

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 • Απορρίψτε το περιεχόμενο / περιέκτη με υπευθυνότητα & βάσει των τοπικών κανονισμών
 • Ανακυκλώστε τα υλικά και συσκευασίες που μπορούν να ανακυκλωθούν

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
Σε περίπτωση τραυματισμού, αναζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή

Αφήστε μια απάντηση